Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles și Ayuntamiento de Madrid/Comisia

(Cauzele conexate T-339/16, T-352/16 și T-391/16)1

[„Mediu – Regulamentul (UE) 2016/646 – Emisiile poluante provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) – Stabilirea, pentru emisiile de oxizi de azot, a unor valori de «nedepășire» (NTE), în timpul încercărilor în condiții reale de condus (RDE) – Acțiune în anulare – Competențele unei autorități locale în materie de protecție a mediului de a limita circulația anumitor vehicule – Afectare directă – Admisibilitate – Necompetenţa Comisiei – Respectarea normelor juridice superioare – Ajustarea în timp a efectelor unei anulări – Răspundere extracontractuală – Repararea unui pretins prejudiciu de imagine și de reputație”]

Limbile de procedură: spaniola și franceza

Părțile

Reclamantă în cauza T-339/16: Ville de Paris (Franța) (reprezentant: J. Assous, avocat)

Reclamantă în cauza T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgia) (reprezentanți: M. Uyttendaele și S. Kaisergruber, avocați)

Reclamantă în cauza T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spania) (reprezentant: F. Zunzunegui Pastor, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano și J.-F. Brakeland, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cereri întemeiate pe articolul 263 TFUE având ca obiect anularea Regulamentului (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1), și, pe de altă parte, cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE având ca obiect repararea unui prejudiciu pe care Ville de Paris l-ar fi suferit prin adoptarea aceluiași regulament

Dispozitivul

Anulează punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6), în măsura în care stabilește, la punctele 2.1.1 și 2.1.2 din anexa IIIA la Regulamentul nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, valoarea factorului de conformitate final CFpollutant și valoarea factorului de conformitate CFpollutant temporar pentru masa de oxizi de azot.

Respinge în rest acțiunile.

Efectele dispoziției anulate în temeiul punctului 1 din prezentul dispozitiv se mențin până la adoptarea într-un termen rezonabil a unei noi reglementări care să înlocuiască aceste dispoziții, termenul respectiv neputând depăși douăsprezece luni de la data pronunțării prezentei hotărâri.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Ville de Paris, de Ville de Bruxelles și de Ayuntamiento de Madrid.

____________

1     JO C 314, 29.8.2016.