Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 3. detsembril 2018 – A, B versus C

(kohtuasi C-750/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: A, B

Kostja: C

Eelotsuse küsimus

Kuidas tuleb direktiivi 93/13/EMÜ1 ja eelkõige selles sätestatud kumulatiivse mõju põhimõtet tõlgendada hindamisel, kas oma kohustused täitmata jätnud tarbijalt nõutav hüvitis on ebaproportsionaalselt suur viidatud direktiivi lisa punkti 1 alapunkti e tähenduses, ja seda olukorras, kus tegemist on leppetrahvi tingimustega, mis on seotud mitmesuguste eri laadi rikkumistega, mis oma olemuse poolest ei pea aset leidma koos ja mis konkreetsel juhul ka koos aset ei leidnud?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).