Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2018. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – A, B protiv C

(predmet C-750/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Podnositelji zahtjeva: A, B

Druga stranka u postupku: C

Prethodno pitanje

Na koji način treba tumačiti Direktivu 93/13/EEZ1 i osobito načelo kumulativnog učinka koje se tom direktivom utvrđuje, prilikom ocjene zahtijeva li se od potrošača koji propusti ispuniti svoju obvezu nerazmjerno visok iznos naknade (u daljnjem tekstu: odredba o ugovornoj kazni), u smislu točke 1. podtočke (e) Priloga toj direktivi, i to u slučaju u kojem je riječ o odredbama o ugovornoj kazni koje se odnose na različite povrede koje se prema svojoj prirodi ne moraju istodobno počiniti, a u konkretnom slučaju i nisu tako počinjene?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)