Language of document :

2018 m. gruodžio 3 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A, B / C

(Byla C-750/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: A, B

Atsakovas: C

Prejudicinis klausimas

Kaip turi būti aiškinama Direktyva 93/13/EBB1 , o ypač – joje įtvirtintas sudėtinio poveikio principas, vertinant, ar kompensacijos suma (toliau – sąlyga dėl netesybų), skiriama vartotojui, kuris nevykdo savo įsipareigojimų, yra neproporcingai didelė, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos priedo 1 dalies e punktą, konkrečiai tokiu atveju, kai kalba eina apie sąlygas dėl netesybų, numatytų už įvairius skirtingo pobūdžio pažeidimus, kurie pagal savo esmę neprivalo būti padaryti kartu, o šiuo konkrečiu atveju ir nebuvo padaryti kartu?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).