Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 3 decembrie 2018 – A, B/C

(Cauza C-750/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Reclamant: A, B

Pârât: C

Întrebarea preliminară

Cum trebuie interpretată Directiva 93/131 și, în special, principiul efectului cumulativ cuprins în aceasta, pentru a aprecia dacă suma solicitată drept compensație de la consumatorul care nu și-a îndeplinit obligația (denumită în continuare „clauza penală”), este disproporționat de mare, în sensul punctului 1 litera (e) din anexa la această directivă, într-un caz în care este vorba despre clauze penale legate de diverse situații de nerespectare a obligațiilor de natură diferită care, prin natura lor, nu trebuie să se producă împreună, și, într-adevăr, în speță nu s-au produs împreună?

____________

1     Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29).