Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hovioikeus (Finsko) dne 21. prosince 2018 – A a další v. Finnair Oyj

(Věc C-832/18)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Helsingin hovioikeus

Účastníci původního řízení

Žalobci: A a další

Žalovaná: Finnair Oyj

Předběžné otázky

1.    Je třeba nařízení č. 261/20041 vykládat v tom smyslu, že cestující v letecké dopravě má nárok na další náhradu ve smyslu článku 7 odst. 1, jestliže obdržel náhradu z důvodu zrušeného letu, letecký dopravce provozující přesměrovaný let je stejný jako dopravce provozující zrušený let a také přesměrovaný let navazující na zrušený let je na svém plánovaném příletu opožděn v takovém rozsahu, který opravňuje k poskytnutí náhrady?

2.    Je-li odpověď na první otázku kladná, může se provozující letecký dopravce odvolávat na mimořádné okolnosti ve smyslu čl. 5 odst. 3, pokud podle technické následné analýzy výrobce letadel, jež se týká letadel, která jsou již v provozu, je díl v příslušném dokumentu považován fakticky za takzvaný „on condition“ díl, tedy díl, který se používá tak dlouho, dokud se na něm nevyskytne závada, a provozující letecký dopravce se na výměnu příslušného dílu připravil tak, že má neustále k dispozici náhradní díl?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08 s. 10).