Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Helsingin hovioikeus (Φινλανδία) στις 21 Δεκεμβρίου 2018 – A κ.λπ. κατά Finnair Oyj

(Υπόθεση C-832/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Helsingin hovioikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες-εκκαλούντες: A κ.λπ.

Εναγομένη-εφεσίβλητη: Finnair Oyj

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει ο κανονισμός 261/20041 την έννοια ότι ο επιβάτης αεροπορικής μεταφοράς δικαιούται εκ νέου αποζημίωση κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, όταν έχει λάβει αποζημίωση λόγω ματαιωθείσας πτήσεως, ο πραγματικός αερομεταφορέας της πτήσεως με νέο δρομολόγιο είναι ο ίδιος με αυτόν της ματαιωθείσας πτήσεως και, επίσης, η πτήση με νέο δρομολόγιο η οποία επακολουθεί τη ματαιωθείσα πτήση καθυστερεί σε σχέση με τον προγραμματισμένο χρόνο αφίξεως σε τέτοιο βαθμό ώστε να υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως;

2)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 1, μπορεί ο πραγματικός αερομεταφορέας να επικαλεσθεί έκτακτες περιστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, όταν, κατόπιν τεχνικού follow-up του κατασκευαστή αεροσκαφών το οποίο αφορά ήδη εν χρήσει αεροσκάφη, το εξάρτημα με το οποίο ασχολείται το συγκεκριμένο έγγραφο αντιμετωπίζεται στην πραγματικότητα ως εξάρτημα αποκαλούμενο «on condition», δηλαδή ως εξάρτημα το οποίο χρησιμοποιείται έως ότου παρουσιάσει βλάβη, και ο πραγματικός αερομεταφορέας είναι προετοιμασμένος για αντικατάσταση του εν λόγω εξαρτήματος έχοντας συνεχώς διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).