Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Helsingin hovioikeus (Soome) 21. detsembril 2018 – A jt versus Finnair Oyi

(kohtuasi C-832/18)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Helsingin hovioikeus

Põhikohtuasja pooled

Hagejad ja apellatsioonkaebuse esitajad: A jt

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Finnair Oyi

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määrust nr 261/20041 tuleb tõlgendada nii, et reisijal, kes on saanud tühistatud lennu eest hüvitist, on õigus saada määruse nr 261/2004 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud hüvitist teist korda, kui ümberbroneeritud lendu ja tühistatud lendu opereerib üks ja sama tegutsev lennuettevõtja ning ka tühistatud lennule järgnenud ümberbroneeritud lennu saabumisaeg on plaanijärgsest saabumisajast nii palju hilisem, et tekib õigus hüvitisele?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, saab tegutsev lennuettevõtja tugineda erakorralistele asjaoludele artikli 5 lõike 3 tähenduses, kui pärast lennukitootja tehnilise teadaande koostamist, mis puudutab juba kasutuses olevaid lennukeid, käsitletakse kõnealuses dokumendis kõne all olevat osa tegelikult niinimetatud On Condition-tüüpi osana, st osana, mida kasutatakse seni, kuni sellel ilmneb viga, ja tegutsev lennuettevõtja on kõnealuse osa vahetamiseks valmistunud nii, et tal on varuosa kogu aeg olemas?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).