Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2018. uputio Helsingin hovioikeus (Finska) – A i dr. protiv Finnair Oyi

(predmet C-832/18)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Helsingin hovioikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: A i dr.

Tuženik: Finnair Oyi

Prethodna pitanja

Treba li Uredbu br. 261/20041 tumačiti na način da putnik ima pravo na novu odštetu u smislu članka 7. stavka 1., ako je zbog otkazanog leta dobio odštetu, a stvarni zračni prijevoznik preusmjerenog leta i otkazanog leta je isti te je i preusmjereni let koji je uslijedio nakon otkazanog leta kasnio u odnosu na planirano vrijeme dolaska u mjeri koja daje pravo na odštetu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, može li se stvarni zračni prijevoznik pozivati na izvanredne okolnosti u smislu članka 5. stavka 3., ako se prema Tehničkom follow-upu proizvođača zrakoplova koji se odnosi na zrakoplove koji su već u uporabi, s dijelom kojim se bavi predmetni dokument stvarno postupa kao s „On Condition” dijelom, to jest kao s dijelom koji se upotrebljava sve dok se ne pokvari, te se stvarni zračni prijevoznik na zamjenu predmetnog dijela pripremio tako da uvijek ima spreman zamjenski dio?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)