Language of document :

A Helsingin hovioikeus (Finnország) által 2018. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és társai kontra Finnair Oyi

(C-832/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Helsingin hovioikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: A és társai

Alperes: Finnair Oyi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendeletet,1 hogy az utas újabb kártalanításra jogosult a 7. cikk (1) bekezdése alapján, ha egy járat törlése miatt kártalanítást kapott, a járatot, amelyre az utast átfoglalták, ugyanaz a légi fuvarozó üzemelteti, amely a törölt járatot is, és a törölt járatot követő átfoglalt járat is olyan mértékben késik a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest, amely kártalanításra teremt jogosultságot?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén hivatkozhat-e az üzemeltető légi fuvarozó az 5. cikk (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményekre, ha a repülőgép gyártójának már használatban lévő gépekre vonatkozó Műszaki Follow-upját követően a szóban forgó dokumentum tárgyát képező alkatrészt gyakorlatilag úgynevezett „On Condition” alkatrészként, vagyis olyan alkatrészként kezelik, amelyet addig használnak, amíg meg nem hibásodik, és az üzemeltető légi fuvarozó felkészült az érintett alkatrész cseréjére oly módon, hogy folyamatosan készleten tart egy pótalkatrészt?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)