Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Helsingin hovioikeus (Finlanda) la 21 decembrie 2018 – A ym./Finnair Oyj

(Cauza C-832/18)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Helsingin hovioikeus

Părțile din procedura principală

Reclamanți: A și alții

Pârâtă: Finnair Oyj

Întrebările preliminare

Regulamentul nr. 261/20041 trebuie interpretat în sensul că un pasager aerian are dreptul la o nouă compensație, în temeiul articolului 7 alineatul (1), în cazul în care, ca urmare a anulării unui zbor, a obținut o compensație, operatorul efectiv al zborului de redirecționare este același cu cel al zborului anulat, iar zborul la care a fost transferat în urma anulării a avut, la rândul său, o întârziere față de ora de sosire programată care dă pasagerului dreptul la o compensație?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, operatorul de transport aerian poate invoca împrejurările excepționale prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 în cazul în care, după o monitorizare tehnică care vizează aeronave aflate deja în folosință, efectuată de producătorul aeronavei, componenta în discuție este tratată de facto în documentul în cauză ca o așa-numită componentă „on condition”, altfel spus ca o componentă care este utilizată până când se defectează, iar operatorul aerian s-a pregătit să înlocuiască componenta în cauză având în mod permanent la dispoziție o componentă nouă?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).