Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. srpna 2018 Lion's Head Global Partners LLP proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. června 2018 ve věci T-294/17, Lion's Head Global Partners LLP v. EUIPO

(Věc C-553/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lion's Head Global Partners LLP (zástupce: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 15. ledna 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.

____________