Language of document :

Valitus, jonka Lion's Head Global Partners LLP on tehnyt 29.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-294/17, Lion's Head Global Partners v. EUIPO, 14.6.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-553/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Lion's Head Global Partners LLP (edustaja: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 15.1.2019 antamallaan määräyksellä jättänyt valituksen tutkimatta.

____________