Language of document :

Žalba koju je 29. kolovoza 2018. podnio Lion’s Head Global Partners LLP protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. lipnja 2018. u predmetu T-294/17: Lionʼs Head Global Partners LLP protiv EUIPO-a

(predmet C-553/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Lionʼs Head Global Partners LLP (zastupnik: R. Nöske, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 15. siječnja 2019. Sud (osmo vijeće) odlučio je da je žalba nedopuštena.

____________