Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 29. augustā Lion’s Head Global Partners LLP iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 14. jūnija spriedumu lietā T-294/17 Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

(Lieta C-553/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lion’s Head Global Partners LLP (pārstāvis: R. Nöske, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 15. janvāra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________