Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 29 augustus 2018 door Lion’s Head Global Partners LLP tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 14 juni 2018 in zaak T-294/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO

(Zaak C-553/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Lion’s Head Global Partners LLP (vertegenwoordiger: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 15 januari 2019 heeft het Hof van Justitie (Achtste kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________