Language of document :

Odvolanie podané 29. augusta 2018: Lion's Head Global Partners LLP proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. júna 2018 vo veci T-294/17, Lionʼs Head Global Partners LLP/EUIPO

(vec C-553/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lionʼs Head Global Partners LLP (v zastúpení: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 15. januára 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________