Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-644/16. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2018. július 11-én hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2018. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

(C-612/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: ClientEarth (képviselők: O. W. Brouwer advocaat, N. Frey solicitor, E. N. M. Raedts advocaat)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a T-644/16. sz. ügyben a Törvényszék által 2018. július 11-én hozott ítéletet (a továbbiakban: megtámadott ítélet), és az ügyet új eljárás lefolytatása céljából utalja vissza a Törvényszékhez;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: az alábbiak miatti téves jogalkalmazás és az eljárási szabályok megsértése a megtámadott ítéletben (a megtámadott ítélet 34–51. pontja) azzal a jogalappal kapcsolatban, hogy a dokumentumok hozzáférhetővé tétele nem gyengítheti a Bizottság tárgyalási pozícióját:

a konkrétan nem a tervezett nemzetközi megállapodásra vonatkozó dokumentumokkal kapcsolatos kivétel kiszélesítése;

a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos kivétel annak pontos kifejtésének megkövetelése nélküli alkalmazása, hogy a hozzáférhetővé tétel miként tudná konkrétan és ténylegesen aláásni a nemzetközi kapcsolatokat;

a kért dokumentumokban szereplő jogi elemzésre vonatkozó érvelés felváltása; valamint

a megtámadott határozat meghozatalakor a tárgyalások állására vonatkozó bizonyíték elferdítése.

Második fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás a megtámadott ítéletben azzal a jogalappal kapcsolatban, hogy nem sérülnének az Európai Unió stratégiai célkitűzései (a megtámadott ítélet 52–53. pontja).

Harmadik fellebbezési jogalap: az eljárási szabályok megsértése és téves jogalkalmazás a megtámadott ítéletben szereplő, az azon jogalappal kapcsolatos megfontolásokban, hogy a kért dokumentumok hozzáférhetővé tétele inkább előmozdítja, semmint aláássa a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő közérdeket (a megtámadott ítélet 54–58. pontja).

Negyedik fellebbezési jogalap: téves jogalkalmazás és az eljárási szabályok megsértése a megtámadott ítéletben szereplő, az azon jogalappal kapcsolatos megfontolásokban, hogy a hozzáférhetővé tételnek a „tárgyalások folytatása során történő” megtagadása ténylegesen a hozzáférhetővé tétel határozatlan ideig történő megtagadását eredményezi (a megtámadott ítélet 59–67. pontja).

Ötödik fellebbezési jogalap: a Törvényszék elé terjesztett jogalapok elferdítése a megtámadott ítéletben szereplő, a Bizottság azon érvével kapcsolatos megfontolásokban, amely szerint a rendelet nem teszi lehetővé a dokumentumokhoz való hozzáférést, „mindaddig, amíg nem ismeretes a Bíróság álláspontja” (a megtámadott ítélet 68–69. pontja).

Hatodik fellebbezési jogalap: az eljárási szabályok megsértése a megtámadott ítéletben szereplő megfontolásokban az azzal kapcsolatos, hetedik jogalapot illetően, hogy a hozzáférhetővé tétel nem függhet a kereskedelmi partnerek azonos átláthatósági kötelezettségeitől (a megtámadott ítélet 72–74. pontja).

Hetedik fellebbezési jogalap: a részleges hozzáférés értékelése során téves jogalkalmazás az 1049/2001 rendelet1 4. cikke (6) bekezdésének megsértése révén (a megtámadott ítélet 79–90. pontja).

____________

1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o..