Language of document :

2018 m. rugsėjo 25 d. ClientEarth pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-644/16 ClientEarth / Komisija

(Byla C-612/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: ClientEarth, atstovaujama advocaat O. W. Brouwer, solisitoriaus N. Frey, advocaat E. N. M. Raedts

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-644/16 („skundžiamas sprendimas“) ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamame sprendime padarytos teisės klaidos ir procesiniai pažeidimai, susiję su argumentu, kad dokumentų atskleidimas negali susilpninti Komisijos derybinės pozicijos (skundžiamo sprendimo 34–51 punktai), kai:

išplečiamas išimties taikymas medžiagai, kuri nėra konkrečiai susijusi su numatomu sudaryti tarptautiniu susitarimu,

tarptautinių santykių išimtis taikoma nereikalaujant konkrečiai paaiškinti, kaip atskleidimas gali konkrečiai ir realiai pakenkti tarptautiniams santykiams,

pakeičiami motyvai dėl prašomuose dokumentuose išdėstytos teisinės analizės ir

iškreipiami įrodymai dėl derybų situacijos skundžiamo sprendimo momentu.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamame sprendime padarytos teisės klaidos, susijusios su argumentu, kad nebus pakenkta Europos Sąjungos strateginiams tikslams (skundžiamo sprendimo 52–53 punktai).

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamame sprendime padaryti procesiniai pažeidimai ir analizės teisinės klaidos, susijusios su argumentu, kad prašomų dokumentų atskleidimas stiprina viešąjį interesą dėl tarptautinių santykių, o ne jam kenkia (skundžiamo sprendimo 54–58 punktai).

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamo sprendimo analizėje padarytos teisės klaidos ir procesiniai trūkumai, kiek tai susiję su argumentu, kad neatskleidimas, „kol vyksta derybos“, faktiškai virsta neterminuotu neatskleidimu (skundžiamo sprendimo 59–67 punktai).

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrajame Teisme pateiktų argumentų iškreipimas skundžiamo sprendimo analizėje, kiek tai susiję su Komisijos argumentu, kad pagal reglamentą neleidžiama atskleisti dokumentų, „kol nežinoma Teisingumo Teismo pozicija“ (skundžiamo sprendimo 68–69 punktai).

Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamo sprendimo analizėje padaryti procesiniai pažeidimai, susiję su septintuoju argumentu, kad neatskleidimas negali būti susietas su tuo, kad prekybos partneriams tenka vienodos skaidrumo pareigos (skundžiamo sprendimo 72–74 punktai).

Septintasis apeliacinio skundo pagrindas: teisės klaida dėl Reglamento 1049/20011 4 straipsnio 6 dalies pažeidimo vertinant dalinės prieigos suteikimą (skundžiamo sprendimo 79–90 punktai).

____________

1 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).