Language of document :

Pritožba, ki jo je ClientEarth vložila 25. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 11. julija 2018 v zadevi ClientEarth/Komisija, T-644/16

(Zadeva C-612/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: ClientEarth (zastopniki: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 v zadevi T-644/16 (izpodbijana sodba) in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in kršitev postopka v izpodbijani odločbi v zvezi s trditvijo, da razkritje dokumentov ne more oslabiti pogajalskega izhodišča Komisije (izpodbijana sodba, točke od 34 do 51), ker:

je bila izjema razširjena na področje, ki ni bilo posebej povezano s predvidenim mednarodnim sporazumom;

je bila uporabljena izjema glede mednarodnih odnosov, ne da bi se zahtevalo posebno pojasnilo, kako bi lahko razkritje konkretno in dejansko oslabilo mednarodne odnose;

je bilo nadomeščeno razlogovanje glede pravne analize v zahtevanih dokumentih; in

so bili izkrivljeni dokazi glede stanja pogajanj ob izdaji izpodbijane odločbe.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava v izpodbijani sodbi glede trditve, da strateški cilji Evropske unije ne bi bili ogroženi (izpodbijana sodba, toči 52 in 53).

Tretji pritožbeni razlog: kršitev postopka in napačna uporaba prava pri ugotovitvah izpodbijane sodbe glede trditve, da razkritje zahtevanih dokumentov spodbuja in ne slabi javnega interesa glede mednarodnih odnosov (izpodbijana sodba, točke od 54 do 58).

Četrti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in nepravilnosti v postopku pri ugotovitvah izpodbijane sodbe v zvezi s trditvijo, da nerazkritje v času pogajanj, ki še potekajo, dejansko pomeni nerazkritje za nedoločen čas (izpodbijana sodba, točke od 59 do 67).

Peti pritožbeni razlog: izkrivljanje trditev pred Splošnim sodiščem pri ugotovitvah izpodbijane sodbe v zvezi s trditvijo Komisije, da Uredba ne dovoljuje razkritja dokumentov „dokler ni znano stališče Sodišča“ (izpodbijana sodba, točki 68 in 69).

Šesti pritožbeni razlog: kršitev postopka pri ugotovitvah izpodbijane sodbe v zvezi s sedmo trditvijo, da razkritje ne more biti pogojeno z enako obveznostjo preglednosti trgovinskih partnerjev (izpodbijana sodba, točke od 72 do 74).

Sedmi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava zaradi kršitve člena 4(6) Uredbe št. 1049/20011 pri presoji dostopa do dela dokumentov (izpodbijana sodba, točke od 79 do 90).

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).