Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2019 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina United Parcel Service, Inc. ja FedEx Corp.

(asia C-265/17 P)1

(Muutoksenhaku – Yrityskeskittymien valvonta – UPS:n aikomus ostaa TNT Express – Komission päätös, jolla todetaan yrityskeskittymä sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi – Komission laatima ekonometrinen malli – Ekonometriseen malliin tehtyjen muutosten jättäminen tiedoksi antamatta – Puolustautumisoikeuksien loukkaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold ja A. Biolan)

Muut osapuolet: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Yhdysvallat) (edustajat: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego ja P. van den Berg, advocaten, sekä F. Roscam Abbing, advocate) ja FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Yhdysvallat) (edustajat: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, ja N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 231, 17.7.2017.