Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 16. janvāra spriedums – Eiropas Komisija/United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(Lieta C-265/17 P) 1

(Apelācija – Uzņēmumu koncentrācijas kontrole – UPS veikta TNT Express iegāde – Komisijas lēmums, ar kuru koncentrācija ir atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību – Komisijas izstrādātais ekonometriskais modelis – Ekonometriskajā modelī veikto izmaiņu nepaziņošana – Tiesību uz aizstāvību pārkāpums)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold un A. Biolan)

Pārējie lietas dalībnieki: United Parcel Service, Inc. (pārstāvji : A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego un P. van den Berg, advocaten, un F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (pārstāvji : F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, un N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt.

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 231, 17.7.2017.