Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgerichts Korneuburg (Rakousko) dne 30. listopadu 2018 – Bulgarian Air Charter Limited v. NE

(Věc C-758/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgerichts Korneuburg

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Bulgarian Air Charter Limited

Odpůrkyně: NE

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 3 a článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/911 vykládány v tom smyslu, že se provozující letecký dopravce, který uplatňuje existenci mimořádných okolností jako příčinu velkého zpoždění, může odvolávat na důvod podle čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004, může-li současně tvrdit a prokázat, že zpoždění konkrétního cestujícího by nebylo možno zabránit ani změnou rezervace na náhradní přepravu?

Musí změna rezervace požadovaná podle první otázky splňovat bližší časová nebo kvalitativní kritéria, zejména kritéria uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. c) třetím pododstavci nařízení 261/2004 nebo v čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 261/2004?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.