Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Korneuburg (Αυστρία) στις 30 Νοεμβρίου 2018 – Bulgarian Air Charter Limited κατά NE

(Υπόθεση C-758/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Korneuburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα-εναγομένη: Bulgarian Air Charter Limited

Εφεσίβλητη-ενάγουσα: NE

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 5, παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911 , την έννοια ότι ο πραγματικός αερομεταφορέας, ο οποίος επικαλείται την ύπαρξη εκτάκτων περιστάσεων ως αιτία μεγάλης καθυστερήσεως, μπορεί να στηριχθεί στον λόγο απαλλαγής του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών μόνον όταν δύναται, επίσης, να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι η καθυστέρηση μεμονωμένου επιβάτη δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ούτε με νέα κράτηση πτήσεως για την εναλλακτική μεταφορά του;

Πρέπει η απαιτούμενη κατά το πρώτο ερώτημα νέα κράτηση πτήσεως να πληροί ειδικότερα χρονικά ή ποιοτικά κριτήρια, και συγκεκριμένα τα κριτήρια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, σημείο iii, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών ή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;

____________

1 ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.