Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 30. novembril 2018 – Bulgarian Air Charter Limited versus NE

(kohtuasi C-758/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Bulgarian Air Charter Limited

Vastustaja apellatsioonimenetluses: NE

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 5 lõiget 3 ja artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et tegutsev lennuettevõtja, kes väidab, et suure hilinemise põhjuseks oli erakorralised asjaolud, saab ainult siis tugineda määruse nr 261/2004 artikli 5 lõikes 3 sätestatud vastutusest vabastamise põhjusele, kui ta saab ka väita ja tõendada, et üksikreisija hilinemist ei oleks saanud ka asenduslennule ümberbroneerimisega vältida?

2.    Kas esimeses küsimuses nõutud ümberbroneerimine peab vastama täpsematele aja- või kvaliteedikriteeriumidele, eelkõige määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c kolmandas alapunktis või artikli 8 lõike 1 punktides b ja c nimetatud kriteeriumidele?

____________

1 ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.