Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2018. uputio Landesgericht Korneuburg (Austrija) – Bulgarian Air Charter Limited protiv NE

(predmet C-758/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Korneuburg

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Bulgarian Air Charter Limited

Druga stranka u žalbenom postupku: NE

Prethodna pitanja

1. Treba li članak 5. stavak 3. i članak 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/911 tumačiti na način da se stvarni zračni prijevoznik koji ističe postojanje izvanrednih okolnosti kao uzrok dužeg kašnjenja može pozivati na razlog za izuzeće iz članka 5. stavka 3. Uredbe br. 261/2004 samo ako može tvrditi i dokazati da se kašnjenje pojedinačnog putnika ne bi moglo izbjeći ni izmjenom rezervacije na zamjenski let?

2. Mora li izmjena rezervacije koja se zahtijeva prema prvom pitanju ispuniti preciznije vremenske i kvalitativne kriterije, osobito one iz članka 5. stavka 1. točke (c) podtočke iii. Uredbe br. 261/2004 ili one iz članka 8. stavka 1. točaka (b) i (c) te uredbe?

____________

1 SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)