Language of document :

A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2018. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bulgarian Air Charter Limited kontra NE

(C-758/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Bulgarian Air Charter Limited

Alperes: NE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (3) bekezdését és 7. cikkét, hogy az üzemeltető légifuvarozó, amely a jelentős késés okaként rendkívüli körülmények fennállására hivatkozik, csak abban az esetben támaszkodhat a légi utasok jogairól szóló rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti mentességi okra, ha azt is állítani és bizonyítani tudja, hogy a konkrét légi utas késését a helyettesítő járatra való átfoglalás sem akadályozhatta volna meg?

Az első kérdés szerint megkívánt átfoglalásnak meg kell-e felelnie pontosabb időbeli vagy minőségi kritériumoknak, különösen a légi utasok jogairól szóló rendelet 5. cikke (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában vagy a légi utasok jogairól szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett kritériumoknak?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.