Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 30 noiembrie 2018 – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Cauza C-758/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Korneuburg

Părțile din procedura principală

Apelantă: Bulgarian Air Charter Limited

Intimată: NE

Întrebările preliminare

Articolul 5 alineatul (3) și articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 trebuie interpretate în sensul că operatorul efectiv de transport aerian nu poate invoca existența unor împrejurări excepționale drept cauză a unei întârzieri mari, în temeiul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004, în cazul în care afirmă și demonstrează că întârzierea unui anumit pasager nu ar fi putut fi evitată prin modificarea rezervării în sensul redirecționării către un zbor alternativ?

Modificarea rezervării menționată la prima întrebare trebuie să îndeplinească anumite criterii de timp sau de calitate, în special criteriile menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul nr. 261/2004 sau criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c) din același regulament?

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.