Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Korneuburg (Avstrija) 30. novembra 2018 – Bulgarian Air Charter Limited/NE

(Zadeva C-758/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Bulgarian Air Charter Limited

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: NE

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali je treba člen 5(3) in člen 7 Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 , UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10, razlagati tako, da se lahko dejanski letalski prevoznik, ki kot vzrok za veliko zamudo navaja izredne razmere, na razlog za oprostitev iz člena 5(3) Uredbe o pravicah letalskih potnikov sklicuje samo, če lahko poleg tega trdi in dokaže, da zamude posameznega potnika ne bi bilo mogoče preprečiti niti s spremembo rezervacije z uporabo nadomestnega prevoza?

2. Ali mora sprememba rezervacije, kot izhaja iz prvega vprašanja, izpolnjevati podrobnejša časovna ali kakovostna merila, zlasti merila iz člena 5(1)(c)(iii) Uredbe o pravicah letalskih potnikov ali iz člena 8(1)(b) in (c) Uredbe o pravicah letalskih potnikov?

____________

1 UL 2004, L 46, str. 1.