Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 21 Δεκεμβρίου 2018 η Deza, a.s. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-400/17, Deza κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-813/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Deza, a.s. (εκπρόσωπος: P. Dejl, advokát)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δημοκρατία της Φινλανδίας, Βασίλειο της Σουηδίας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση T-400/17·

να ακυρώσει εν μέρει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/776 της Επιτροπής 1 της 4ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας τόσο για τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου όσο και για τη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.    Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένως τον κανονισμό 1272/2008 2 , και συγκεκριμένα τις εξής βασικές αρχές: (i) η προς αξιολόγηση και προς ταξινόμηση ουσία πρέπει να έχει διατεθεί στην αγορά της Ένωσης· (ii) η αιτιώδης σχέση μεταξύ της ουσίας και των καρκινογόνων επιπτώσεων σε πειραματόζωα πρέπει να αποδεικνύεται με επαρκή στοιχεία· (iii) τα επαρκή στοιχεία πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστες και αποδεκτές επιστημονικές μελέτες· και (iv) για την ταξινόμηση μιας ουσίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η νέα επιστημονική και τεχνική γνώση, καθώς και η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

2.    Το Γενικό Δικαστήριο εξέτασε την ταξινόμηση της ανθρακινόνης, ήτοι το συγκεκριμένο τμήμα του κανονισμού της Επιτροπής, κατά τρόπον αντίθετο προς τις απαιτήσεις του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και παραμόρφωσε πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία.

3.    Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένως την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

4.    Συνεπεία των προεκτεθέντων, το Γενικό Δικαστήριο προσέβαλε τα δικαίωμα της αναιρεσείουσας και παραβίασε τις αρχές που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα προσέβαλε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα το δικαίωμα σε ειρηνική απόλαυση περιουσιακού στοιχείου και την αρχή της ασφάλειας δικαίου.

____________

1 ΕΕ 2017, L 116, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ 2008, L 353, σ. 1).