Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Itaalia) 22. novembril 2018 – FW, GY versus U.T.G. - Prefettura di Lucca

(kohtuasi C-726/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: FW, GY

Vastustaja: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi1 artikli 20 lõikega 4 on vastuolus tõlgendada seadusandliku dekreedi nr 142/2015 artiklit 23 nii, et ka õiguskorras kehtivate üldiste õigusnormide rikkumine, mis ei ole majutuskeskuste sisekorraeeskirjades eraldi ära toodud, võib kujutada endast nende sisekorraeeskirjade tõsist rikkumist, kui see võib mõjutada tavapärast ühiselu majutuskeskustes?

Jaatava vastuse korral on vaja vastust veel ühele küsimusele, mis käesoleva kohtumäärusega Euroopa Kohtule esitatakse.

Kas direktiivi artikli 20 lõikega 4 on vastuolus tõlgendada seadusandliku dekreedi nr 142/2015 artiklit 23 nii, et vastuvõtumeetmete kohaldamise otsuse tühistamise alusena võib arvesse võtta ka rahvusvahelise kaitse taotleja käitumist, mis ei kujuta endast liikmesriigi õiguses kriminaalkorras karistatavat õigusrikkumist, kui see võib siiski avaldada kahjulikku mõju tavapärasele ühiselule neis keskustes, kuhu taotleja on paigutatud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (ELT 2013, L 180, lk 96).