Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. studenoga 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italija) – FW, GY protiv U.T.G. – Prefettura di Lucca

(predmet C-726/18)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: FW, GY

Tuženik: U.T.G. – Prefettura di Lucca

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 20. stavku 4. Direktive1 tumačenje članka 23. Zakonodavne uredbe br. 142/2015 na način da i radnje kojima se krše opće pravne norme, a koje se u pravilima prihvatnih centara posebno ne spominju, mogu predstavljati tešku povredu tih pravila ako postoji mogućnost da utječu na skladni zajednički život u prihvatnim ustanovama?

U slučaju potvrdnog odgovora, treba riješiti daljnje pitanje koje se postavlja Sudu u ovom rješenju:

Protivi li se članku 20. stavku 4. Direktive tumačenje članka 23. Zakonodavne uredbe br. 142/2015 na način da se osnovom za ukidanje mjera prihvata mogu smatrati i radnje koje je počinio podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu, a koje ne predstavljaju protupravne radnje kažnjive kaznenopravnom sankcijom prema pravu države članice, ako postoji mogućnost da one negativno utječu na skladan zajednički život u ustanovama u kojima su smješteni?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL 2013., L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.)