Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) által 2018. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FW, GY kontra U. T. G. – Prefettura di Lucca

(C-726/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Az alapeljárás felei

Felperes: FW, GY

Alperes: U. T. G. – Prefettura di Lucca

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az irányelv1 20. cikkének (4) bekezdésével a 142/2015. sz. törvényerejű rendelet 23. cikkének olyan értelmezése, amely szerint a jogrend általános rendelkezéseit sértő, a befogadó központok szabályzatában konkrétan nem szereplő cselekmények is magukban foglalhatják az említett szabályzat súlyos megsértését, amennyiben alkalmasak arra, hogy a befogadó intézményekben a rendezett együttélésre hatást gyakoroljanak?

Igenlő válasz esetén a Bíróság részére a jelen végzéssel előterjesztett további kérdést kell megválaszolni:

Ellentétes-e az irányelv 20. cikkének (4) bekezdésével a 142/2015. sz. törvényerejű rendelet 23. cikkének olyan értelmezése, amely szerint a befogadás visszavonása céljából figyelembe vehetők a nemzetközi védelem kérelmezőjének olyan cselekményei is, amelyek a tagállam jogrendje értelmében nem minősülnek büntetőjogilag büntetendő jogsértésnek, amennyiben e cselekmények egyébként alkalmasak arra, hogy a kérelmezőket befogadó intézményeken belül a rendezett együttélésre hátrányos hatást gyakoroljanak?

____________

1 A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26- i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180, 96. o)