Language of document :

2018 m. lapkričio 22 d. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FW, GY / U.T.G. – Prefettura di Lucca

(Byla C-726/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: FW, GY

Atsakovas: U.T.G. – Prefettura di Lucca

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Direktyvos1 20 straipsnio 4 dalį draudžiama Įstatyminio dekreto Nr. 142/2015 23 straipsnį aiškinti taip, kad elgesys, kuriuo pažeidžiamos bendrosios sistemos nuostatos, nebūtinai atspindėtos apgyvendinimo centrų taisyklėse, gali būti dalimi jų padaryto rimto pažeidimo, kuris gali turėti įtakos tvarkingam sambūviui apgyvendinimo įstaigose? Klausimas yra svarbus, nes neigiamo atsakymo atveju skundai turėtų būti patenkinti panaikinant ginčijamus prefekto nurodymus, nes administracija netinkamai taikė teisės nuostatas, perkeltas į Įstatyminio dekreto Nr. 142/2015 23 straipsnio 1 dalies e punktą. Šiuo atveju iš tikrųjų ieškovų padaryti baudžiamieji nusižengimai galėtų nebent būti priežastimi sulaikyti juos specialiose įstaigose, bet nėra pagrindas atšaukti priėmimo priemones.

Jeigu atsakymas būtų teigiamas, reikalingas atsakymas į kitą klausimą, kuris šia nutartimi pateikiamas Teisingumo Teismui:

2.    ar pagal Direktyvos 20 straipsnio 4 dalį draudžiama Įstatyminio dekreto Nr. 142/2015 23 straipsnį aiškinti taip, kad, siekiant atšaukti leidimą taikyti priėmimo priemones, galima atsižvelgti ir į tarptautinės apsaugos prašytojo elgseną, kuri nėra nusikalstama veika, už kurią baudžiama pagal valstybės narės nustatytą tvarką, jeigu jais vis dėlto gali būti padarytas neigiamas poveikis tvarkingam bendram gyvenimui apgyvendinimo įstaigose, kuriose jie priimami?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013, p. 96).