Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) la 22 noiembrie 2018 – FW, GY/U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Cauza C-726/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Părțile din procedura principală

Reclamanți: FW, GY

Pârât: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Întrebările preliminare

Articolul 20 alineatul (4) din directivă1 se opune unei interpretări a articolului 23 din Decretul legislativ 142/2015 în sensul că și fapte de încălcare a unor norme generale ale ordinii juridice, nepreluate în mod specific în regulamentele centrelor de primire, pot să constituie o încălcare gravă a acestora din urmă atunci când sunt de natură să afecteze conviețuirea în ordine în cadrul centrelor de cazare?

În cazul unui răspuns afirmativ, trebuie să se răspundă la o altă întrebare, care este adresată Curții prin prezenta ordonanță:

Articolul 20 alineatul (4) din directivă se opune unei interpretări a articolului 23 din Decretul legislativ nr. 142/2015 în sensul că, pentru retragerea beneficiului măsurilor de primire, pot fi luate în considerare și comportamente ale unui solicitant de protecție internațională care nu constituie o faptă ilicită sancționată penal potrivit ordinii juridice a statului membru, atunci când acestea sunt totuși de natură să afecteze negativ conviețuirea în ordine în cadrul centrelor în care aceștia sunt introduși?

____________

1     Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).