Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italija) 22. novembra 2018 – FW, GY/U.T.G. - Prefettura di Lucca

(Zadeva C-726/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: FW, GY

Tožena stranka: U.T.G. - Prefettura di Lucca

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 20(4) Direktive1 nasprotuje razlagi člena 23 zakonske uredbe št. 142/2015 v smislu, da tudi kršitve splošnih predpisov pravne ureditve, ki niso posebej navedeni v pravilnikih nastanitvenih centrov, lahko pomenijo hudo kršitev teh pravilnikov, če lahko vplivajo na urejeno sobivanje v nastanitvenih objektih? Vprašanje je pomembno, saj bi bilo treba v primeru nikalnega odgovora tožbama ugoditi z razveljavitvijo izpodbijanih ukrepov prefekture, ker je upravni organ napačno uporabil to zakonodajo, kot je bila prenesena s členom 23, odstavek 1, točka (e), zakonske uredbe št. 142/2015. V tem primeru bi bili kršitvi, ki sta ju storili tožeči stranki, lahko kvečjemu razlog za njuno pridržanje v okviru temu namenjenih objektov, ne pa razlog za ukinitev upravičenosti do ukrepov za sprejem.

V primeru pritrdilnega odgovora je treba odgovoriti na še eno vprašanje, ki je Sodišču zastavljeno s tem sklepom:

2.    Ali člen 20(4) Direktive nasprotuje razlagi člena 23 zakonske uredbe št. 142/2015 v smislu, da se za ukinitev upravičenosti do ukrepov za sprejem upošteva tudi ravnanje prosilca za mednarodno zaščito, ki ni kaznivo po zakonodaji države članice, če lahko kljub temu negativno vpliva na urejeno sobivanje v objektih, v katerih so nameščeni?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL 2013, L 180, str. 96).