Language of document :

Appel iværksat den 29. august 2018 af Lionʼs Head Global Partners LLP til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. juni 2018 i sag T-310/17 – Lionʼs Head Partners LLP mod EUIPO

(Sag C-554/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Lionʼs Head Global Partners LLP (ved Rechtsanwalt R. Nöske)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 15. januar 2019 afvist appellen.

____________