Language of document :

Lion’s Head Global Partners LLP 29. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 14. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-310/17: Lion’s Head Global Partners LLP versus EUIPO

(kohtuasi C-554/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Lion’s Head Global Partners LLP (esindaja: Rechtsanwalt R. Nöske)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (kaheksas koda) tunnistas 15. jaanuari 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________