Language of document :

Žalba koju je 29. kolovoza 2018. podnio Lion's Head Global Partners LLP protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 14. lipnja 2018. u predmetu T-310/17: Lion's Head Global Partners LLP protiv EUIPO-a

(predmet C-554/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Lion's Head Global Partners LLP (zastupnik: R. Nöske, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Sud (osmo vijeće) je rješenjem od 15. siječnja 2019. utvrdio da je žalba nedopuštena.

____________