Language of document :

Pritožba, ki jo je Lion's Head Global Partners LLP vložila 29. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. junija 2018 v zadevi T 310/17, Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO

(Zadeva C-554/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Lion's Head Global Partners LLP (zastopnik: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 15. januarja 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________