Language of document :

Överklagande ingett den 29 augusti 2018 av Lion's Head Global Partners LLP av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 juni 2018 i mål T-310/17, Lion's Head Global Partners LLP mot EUIPO

(Mål C-554/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Lion's Head Global Partners LLP (ombud: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 15 januari 2019 avvisat överklagandet.

____________