Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 4. ledna 2019 – A. P. v. Riigiprokuratuur

(Věc C-2/19)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigiprokuratuur

Účastníci původního řízení

Navrhovatel kasačního opravného prostředku: A. P.

Další zúčastněný: Riigiprokuratuur

Předběžná otázka

Je uznání rozsudku členského státu a dohled nad jeho výkonem v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/947/SVV1 ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty také v případě, že tento rozsudek ukládá odsouzené osobě trest odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu, takže její jedinou povinností je nespáchat během probační doby žádný nový úmyslný trestný čin (jedná se o podmíněný odklad výkonu trestu podle § 3 estonského trestního zákoníku)?

____________

1 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty (Úř. věst. 2008, L 337, s. 102).