Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2019. uputio Riigikohus (Estonija) – A. P. protiv Riigiprokuratuur

(predmet C-2/19)

Jezik postupka: estonski

Sud koji je uputio zahtjev

Riigikohus

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A. P.

Druga stranka u postupku: Riigiprokuratuur

Prethodno pitanje

Je li priznavanje presude države članice i nadzor njezina izvršenja spojivo s Okvirnom odlukom Vijeća 2008/947/PUP1 od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija i u slučaju kada se tom presudom kazna zatvora osuđeniku izriče kao uvjetna osuda bez dodatnih obveza tako da je njegova jedina obveza da tijekom probacijskog razdoblja ne počini novo kazneno djelo s namjerom (riječ je o uvjetnoj osudi u smislu članka 73. estonskog Kaznenog zakonika)?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija (SL 2008., L 337, str. 102.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 148.)