Language of document :

A Riigikohus (Észtország) által 2019. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. P. kontra Riigiprokuratuur

(C-2/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Riigikohus

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: A. P.

A másik fél az eljárásban: Riigiprokuratuur

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Akkor is összhangban áll-e a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározattal1 valamely tagállam ítéletének elismerése és az ítélet végrehajtásának felügyelete, ha ezen ítélet járulékos kötelezettségek megállapítása nélkül próbaidőre felfüggeszti az elítélt szabadságvesztésben megállapított büntetésének végrehajtását, és így az elítélt egyetlen kötelezettsége abban áll, hogy a próbaidő alatt nem követhet el újabb szándékos bűncselekményt (a büntetés végrehajtásának az észt büntető törvénykönyv 73. §-a értelmében vett, próbaidőre történő felfüggesztéséről van szó)?

____________

1 A kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározat (HL 2008. L 337., 102. o.)