Language of document :

2019 m. sausio 4 d. Riigikohus (Estija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A. P. / Riigiprokuratuur

(Byla C-2/19)

Proceso kalba: estų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Riigikohus

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: A. P.

Kita šalis: Riigiprokuratuur

Prejudicinis klausimas

Ar valstybės narės teismo sprendimo pripažinimas ir jo vykdymo priežiūra atitinka 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/947/TVR1 dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą ir tuomet, kai šiuo teismo sprendimu nuteistam asmeniui skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas be papildomų įpareigojimų, taigi vienintelis jo įpareigojimas yra neįvykdyti naujos tyčinės nusikalstamos veikos lygtinio nuteisimo laikotarpiu (kalbama apie bausmės vykdymo atidėjimą, kaip tai suprantama pagal Estijos baudžiamojo kodekso 73 straipsnį)?

____________

1 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (OL L 337, 2008, p. 102).