Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 4. januarja 2019 – A.P./Riigiprokuratuur

(Zadeva C-2/19)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Riigikohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: A.P.

Druga stranka v postopku: Riigiprokuratuur

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta priznanje sodbe države članice in nadzorstvo nad njenim izvrševanjem skladna z Okvirnim sklepom Sveta 2008/947/PNZ1 z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami tudi, če je bila izvršitev kazni zapora, izrečene obsojeni osebi, s to sodbo pogojno odložena, ne da bi bile določene dodatne obveznosti, tako da je njena edina obveznost, da med preizkusno dobo ne stori novega naklepnega kaznivega dejanja (gre za pogojno odložitev izvršitve kazni v smislu člena 73 estonskega kazenskega zakonika)?

____________

1     Okvirni sklep Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami (UL L 337, str. 102).