Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie - Belgie) – řízení o výkonu evropského zatýkacího rozkazu vydaného proti IK

(Věc C-551/18 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy – Evropský zatýkací rozkaz vydaný za účelem výkonu trestu odnětí svobody – Obsah a forma – Článek 8 odst. 1 písm. f) – Neuvedení doplňujícího trestu – Platnost – Důsledky – Účinek na držení ve vazbě“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastník původního trestního řízení

IK

Výrok

Článek 8 odst. 1 písm. f) rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že v evropském zatýkacím rozkazu, na jehož základě došlo k předání dotyčné osoby, nebyl uveden doplňují trest podřízení moci soudu pro výkon trestů, který byl této osobě uložen za tentýž trestný čin týmž soudním rozhodnutím, kterým bylo rozhodnuto o hlavním trestu odnětí svobody, nebrání tomu, aby výkon tohoto doplňujícího trestu vedl poté, co je odpykán hlavní trest a je přijato formální rozhodnutí za tímto účelem ze strany vnitrostátního soudu příslušného ve věcech výkonu trestů, ke zbavení osobní svobody.

____________

1 Úř. věst. C 16, 14.1.2019.