Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 6. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hof van Cassatie - Belgija) – izvršenje europskog uhidbenog naloga protiv IK

(predmet C-551/18 PPU)1

(„Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Europski uhidbeni nalog i postupci predaje između država članica – Europski uhidbeni nalog izdan radi izvršenja kazne zatvora – Sadržaj i oblik – Članak 8. stavak 1. točka (f) – Nenavođenje dodatne kazne – Valjanost – Posljedice – Učinak na pritvor”)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranka glavnog postupka

IK

Izreka

Članak 8. stavak 1. točku (f) Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., treba tumačiti na način da činjenica da je u europskom uhidbenom nalogu na kojemu se temeljila predaja osobe o kojoj je riječ propušteno navesti dodatnu kaznu upućivanja koja je toj osobi izrečena za isto kazneno djelo, istom sudskom odlukom kojom je izrečena glavna kazna zatvora, ne onemogućava oduzimanje slobode u okviru izvršenja te dodatne kazne, nakon isteka glavne kazne i nakon formalne odluke koju je u tu svrhu donio nacionalni sud nadležan za izvršenje kazne.

____________

1 SL C 16, 14. 1. 2019.