Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2018. december 6-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – IK ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása

(C-551/18. PPU. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – 2002/584/IB kerethatározat – Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás – Szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából kiadott európai elfogatóparancs – Tartalom és forma – A 8. cikk (1) bekezdésének f) pontja – A mellékbüntetés feltüntetésének hiánya – Érvényesség – Következmények – A fogva tartásra gyakorolt hatás)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás résztvevője

IK

Rendelkező rész

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 8. cikke (1) bekezdésének f) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben az érintett személy átadása alapjául szolgáló európai elfogatóparancs nem tünteti fel a fogva tarthatóvá nyilváníthatóság mellékbüntetést, amelyre az érintettet a szabadságvesztés főbüntetés alapjául szolgálóval azonos bűncselekmény miatt, egyazon ítéletben ítélték, annyiban e rendelkezéssel nem ellentétes az alapeljárásban szóban forgókhoz hasonló körülmények között e mellékbüntetésnek a főbüntetés leteltét és egy e célból az illetékes nemzeti büntetés-végrehajtási bíróság által hozott hivatalos határozatot követő, szabadságelvonással járó végrehajtása.

____________

1 HL C 16., 2019.1.14