Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2019. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – Overgaz Mrezhi AD, neprofitna udruga Bulgarska Gazova Asotsiatsia protiv Komisia za energiyno i vodno regulirane

(predmet C-5/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Overgaz Mrezhi AD, neprofitna udruga Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Tuženik: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Prethodna pitanja

1.     Je li prema člancima 36. i 38. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članku 3. Direktive 2009/73/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ dopuštena nacionalna mjera kao što je ona iz glavnog postupka, koja je predviđena člankom 35. Zakona za energetikata (Zakon o energiji) i dalje razrađena u članku 11. Naredbe br.. 2 za regulirane na cenite na prirodnia gaz (Uredba br. 2 o regulaciji cijena prirodnog plina) Daržavnate Komisije za energijno i vodno regulirane (Državno regulatorno povjerenstvo za energiju i vodu, u daljnjem tekstu: KEVR) od 19. ožujka 2013., prema kojoj cjelokupno financijsko opterećenje povezano s obvezama pružanja javne usluge energetskih poduzeća snose njihovi kupci s obzirom na to da:

а)    se gospodarsko opterećenje koje proizlazi iz obveza pružanja javne usluge ne odnosi na sva energetska poduzeća;

b)    troškove obveza pružanja javne usluge uglavnom snose krajnji kupci, koji ih ne mogu osporavati iako kupuju prirodni plin od krajnjih dobavljača po cijenama koje se slobodno formiraju;

c)    ne postoji razlikovanje s obzirom na gospodarsko opterećenje koje proizlazi iz ispunjavanja obveza pružanja javne usluge, a koje snose različite vrste kupaca;

d)    ne postoji vremensko ograničenje primjene te mjere;

e)    se vrijednost obveza pružanja javne usluge izračunava na temelju metode prijave troškova prema modelu predviđanja?

2.     Je li prema članku 3. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ, uzimajući u obzir njezine uvodne izjave 44., 47., 48. i 49., dopušteno nacionalno pravilo kao što je ono iz članka 5. prijelaznih i završnih odredbi Zakona za normativnite aktove (Zakon o normativnim aktima), kojim se KEVR oslobađa obveza iz članaka 26. do 28. Zakona o normativnim aktima te osobito obveza u vezi s izradom nacrta podzakonskog akta u pogledu poštovanja načela nužnosti, osnovanosti, predvidljivosti, transparentnosti, koherentnosti, supsidijarnosti, razmjernosti i stabilnosti, provođenja javnog savjetovanja s građanima i pravnim osobama, prethodnog objavljivanja nacrta s obrazloženjem te obrazlaganja, uključujući ono o usklađenosti s pravom Unije?

____________

1     SL 2009, L 211, str. 94. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 5., str. 39.).